Karateclub De Valkaart Oostkamp vzw. (clubnummer 5004) maakt deel
uit van de leerschool van de Vlaamse Karate Associatie.

Klik op onderstaande link om te ontdekken waar Uw club zich situeert in de organisatie.

Oranogram Karate Vlaanderen:
https://karatevlaanderen.be/onze-federatie/onze-organisatie

Leerschool Vlaamse Karate Associatie:
http://vlaamse-karate-associatie.be/